Holes….

I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone He told me about when his house burnt down, he lost everything he owned He lay asleep for six whole weeks, they were gonna ask his mother to choose When he woke up with nothing, he said I’ll tell you something […]

Read More Holes….

29/08/2013

Tránh xa nơi xô bồ, ồn ã vây quanh bởi bao nhiêu cuộc sống khác xung quanh, quay về chỉ muốn được ở một mình, lắng nghe trái tim còn đập, lắng nghe hơi thở của bản thân, còn thở, lắng nghe tiếng vọng của chính mình, mày đã và đang sống đúng với những […]

Read More 29/08/2013