1000 tờ rơi!

– Anh/ Chị ơi cầm hộ em với ạ. Em cám ơn ạ. 😀 – Bác ơi cầm hộ cháu với ạ. Cháu cám ơn ạ. 😀 – Cô/ Chú ơi cầm hộ cháu với ạ. Cháu cám ơn ạ. 😀 – Ông/ Bà ơi cầm hộ cháu với ạ. Cháu cám ơn ạ. 😀 […]

Read More 1000 tờ rơi!