May 19 2014

Tại sao cứ càng gần nhau, con người ta cứ làm cho nhau đau nhiều đến thế ? Có ai nghĩ rằng, thời gian để làm nhau đau sao không cứ yên bình mà sống, nhẹ nhàng, thông cảm lẫn nhau, chân thành, thật lòng với nhau, cùng tựa vào nhau … vì cuộc sống […]

Read More May 19 2014