November 14 2014

Mình muốn làm siêu nhân >:)))))))) Nhớ một thời máu anh hùng dữ lắm, bất bình với cảnh người khác bị bất nạt. Luôn ảo tưởng mình là siêu nhân của mấy bạn nữ yếu đuối trong lớp. ^^! Nhớ có lần bị ăn một cái tát của thằng bạn, nguyên quyển sách vào mặt chỉ vì mình thấy nó bắt nạt nhỏ bạn cùng … Continue reading November 14 2014

November 14 2014

Thích nhiều nhưng yêu chỉ một. Thích nhiều nhưng đam mê chỉ một. Thích thì nhiều nhưng làm được chỉ một số. Muốn làm nhiều nhưng đời này chỉ một. Tóm lại là cái gì cũng bị giới hạn … thế nên người ta mới sinh ra cái To-do list of priority. Dù không muốn nhưng sự thật là không thể san bằng mình cho … Continue reading November 14 2014

Hoa vô thường_Karkade_Zobo drink

Another name: Hibiscus, Jamaica sorrel, karkade (Egyptian hibiscus tea), karkadi, red sorrel, red tea, rosa de Jamaica, rosella, roselle, soborodo, sour tea, Zobo drink. (from wiki) Step1: Peel the calyx and remove the seed capsule. wash with cool water Step2: 0.5 kf of sugar fo 1kg of Karkade Step 3: After 5 or 6 days, separate the liquid and the calyx. Stir the calyx for … Continue reading Hoa vô thường_Karkade_Zobo drink