Kể từ giờ – (Du Phong – Tự Yêu)

Kể từ giờ em hãy sống vì em Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được. Miễn thản nhiên cười và vô tư bước, Đau khổ hay không là tự do mình. Kể từ giờ em phải thật là xinh, Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng Không phải để cho người nào nhìn ngắm, Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi… Kể … Continue reading Kể từ giờ – (Du Phong – Tự Yêu)

Gap-year Diary! Chapter 3 (From September 2015 till October 2015)

September 2 September 6 T: “Chẳng duyên chẳng nợ mà cần Gặp nhau hạnh phúc gối chăn cả đời Thật là tốt số đẹp đôi Thôi đừng kén chọn cho hoài tuổi xuân” =)) Đ: “Đổi tình bạn sang tình yêu Như chàng Kim Trọng gặp Kiều Ái ân bạn đời khóc cùng xuân Tình yêu bạn sẽ sang xuân một lần” TK: Tưởng rằng … Continue reading Gap-year Diary! Chapter 3 (From September 2015 till October 2015)

10 Secret Tips to Enhance Your College GPA and Become Successful in Life – By Paul Tomaszewski

[…] 1. Understand yourself and believe in yourself A huge part of your academic success depends on having the right mindset while studying and performing. You not only have to believe in yourself, you also have to know a lot about yourself in order to easily achieve success. Keep evaluating your academic strengths and weaknesses and look for new ways of capitalizing on your strengths … Continue reading 10 Secret Tips to Enhance Your College GPA and Become Successful in Life – By Paul Tomaszewski