[Review] Trước khi chết phải biết yêu là gì – Nguyễn À Nguyễn

Tổng thể, có đôi thứ có thể chiêm nghiệm được từ nó. Chi tiết, có nhiều phần không thích đọc cho lắm: mấy cảnh giường chiếu tả …. -_- nói chung là cách tả khác hẳn những phần đã đọc trước đó. Phần trước viết dí dỏm tinh ý bao nhiêu thì cái phần này viết nó sần sùi, gượng ép bấy nhiêu, túm lại … Continue reading [Review] Trước khi chết phải biết yêu là gì – Nguyễn À Nguyễn

5 centimeters per second – Makoto Shinkai

Chapter 1: On cherry blossoms […] – They say it’s five centimeters per second. – What is ? – The speed of a falling cherry petal. Five centimeters per second. – Huh … – You didn’t know ? – No. – I read it in a compendium the other day. It also had other things. Like … Rain is five meters per second. And clouds … Continue reading 5 centimeters per second – Makoto Shinkai

Letter from Alex to Rosie_Where rainbows end (Cecelia Ahern)

Rosie, I’m returning to Boston tomorrow but before I go I wanted to write this letter to you. All the thoughts and feelings that have been bubbling up inside me are finally overflowing from this pen and I’m leaving this letter for you so that you don’t feel that I’m putting you under any great pressure. I understand that you will need to take your … Continue reading Letter from Alex to Rosie_Where rainbows end (Cecelia Ahern)