Những điều cần biết về Gout và chế độ ăn uống (All about Gout and diet )

Original paper: All about Gout and diet (UK Gout Society) Tớ thử dịch một bài viết từ UK Gout Society vì ba tớ mắc bệnh Gout hơn 4 năm nay. Nếu có đoạn nào tớ dịch chưa chính xác và tớ không biết từ chuyên môn chính xác thì mong bạn có thể để lại […]

Read More Những điều cần biết về Gout và chế độ ăn uống (All about Gout and diet )

What is your acne telling you?

To be summarized: – Upper forehead: links to digestive system (large intestine and bladder). You should consume more antioxidant rich foods and drinks including green tea, lemon water and berries. – Lower forehead: associated to mind, spirit: irregular sleeping patterns, stress, depression, bad blood circulation, etc. – Nose: associated to your heart. Blood pressure or […]

Read More What is your acne telling you?