Những điều cần biết về Gout và chế độ ăn uống (All about Gout and diet )

Original paper: All about Gout and diet (UK Gout Society) Tớ thử dịch một bài viết từ UK Gout Society vì ba tớ mắc bệnh Gout hơn 4 năm nay. Nếu có đoạn nào tớ dịch chưa chính xác và tớ không biết từ chuyên môn chính xác thì mong bạn có thể để lại comment để tớ edit lại nhé. Tớ thực sự cám … Continue reading Những điều cần biết về Gout và chế độ ăn uống (All about Gout and diet )

What is your acne telling you?

To be summarized: – Upper forehead: links to digestive system (large intestine and bladder). You should consume more antioxidant rich foods and drinks including green tea, lemon water and berries. – Lower forehead: associated to mind, spirit: irregular sleeping patterns, stress, depression, bad blood circulation, etc. – Nose: associated to your heart. Blood pressure or stress causes Acnes on nose. – Ears: taking too much … Continue reading What is your acne telling you?