[Pseudo instruction] Install Utorrent in Linux mint

Where I download utorrent server http://www.utorrent.com/intl/en/downloads/complete/os/linux-x64-debian-7-0/track/beta At this step, if you met the error: Try either the two following ways: or   Then continue: Type your username: admin and leave the password empty Open your browser, type: localhost:8080/gui Click on setting button, go to directories menu and set the default download directory as Downloads. Then […]

Read More [Pseudo instruction] Install Utorrent in Linux mint

[Pseudo instruction] How to install Java (64-bit version) for Linux Mint

First remove every openjdk package including icedtea-plugin Install JAVA Download link: http://www.java.com/en/download/linux_manual.jsp This is the name of 64-bit version (for Linux x64) I downloaded: jre-8u91-linux-x64.tar.gz. It was downloaded into Download folder Create a x64 java directory Unpack it to the created subfolder. Make the new JRE as default Install the Firefox Plugin Check in Firefox […]

Read More [Pseudo instruction] How to install Java (64-bit version) for Linux Mint

Nghệ thuật này, nghệ thuật nọ – Lục Phong (một bài viết mà mình rất thích)

Tôi thấy thời buổi này người ta bịa ra đủ thứ “nghệ thuật” hết. Tôi thì thích từ ngữ mà anh bạn tôi dùng để nói về nó hơn: “Chiêu trò”. Vâng! Chính xác là chiêu trò và “thuật dụ người” thì đúng hơn. Đơn cử cái cuốn Đắc Nhân Tâm là ông Dale Carnegie […]

Read More Nghệ thuật này, nghệ thuật nọ – Lục Phong (một bài viết mà mình rất thích)

Những câu nói đơn giản khiến bạn thức tỉnh mỗi khi muốn bỏ cuộc (trích từ ybox.vn)

.. 3. Đời người chỉ có 900 tháng thôi. … 6. Đừng chắp tay dâng thế giới cho người mà bạn khinh thường. 7. Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi không có tiền gửi ngân hàng. Tôi không dám kêu mệt, vì tôi còn chưa làm ra được thành tựu gì. Tôi không dám […]

Read More Những câu nói đơn giản khiến bạn thức tỉnh mỗi khi muốn bỏ cuộc (trích từ ybox.vn)