[Pseudo instruction] How to install Java (64-bit version) for Linux Mint

First remove every openjdk package including icedtea-plugin Install JAVA Download link: http://www.java.com/en/download/linux_manual.jsp This is the name of 64-bit version (for Linux x64) I downloaded: jre-8u91-linux-x64.tar.gz. It was downloaded into Download folder Create a x64 java directory Unpack it to the created subfolder. Make the new JRE as default Install the Firefox Plugin Check in Firefox if the installation has been succeeded Type in the browser: … Continue reading [Pseudo instruction] How to install Java (64-bit version) for Linux Mint

Gap-year Diary – Chapter 6 – Summertime 2016: Hanoi – Saigon – Taipei

July 4 With roommate July 6 July 7 Dinner out with friends, trying Indian cuisines July 8 Un an de plus que je me caille Je meurs de froid Un an de plus et je me taille Ouaip, Je rêve de t’voir Les nuits cent fois sans toi, Moi j’espérais tout bas Les nuits sans toi, sans foi, Revenir sur mes pas Ouais la vie … Continue reading Gap-year Diary – Chapter 6 – Summertime 2016: Hanoi – Saigon – Taipei

[Pseudo instruction] How to upgrade firefox on linux mint

Firstly, I updated and upgraded the whole system because the last time I did it was about half year ago ^^! so …JK! JK! lol Then, download the latest version of firefox for linux mint from this link: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ Unpack it inside the Downloads folder: And then follow step by step from the instruction in this link: http://www.lauradhamilton.com/how-to-upgrade-firefox-on-linux-mint In stead of using the name firefox33, … Continue reading [Pseudo instruction] How to upgrade firefox on linux mint

Nghệ thuật này, nghệ thuật nọ – Lục Phong (một bài viết mà mình rất thích)

Tôi thấy thời buổi này người ta bịa ra đủ thứ “nghệ thuật” hết. Tôi thì thích từ ngữ mà anh bạn tôi dùng để nói về nó hơn: “Chiêu trò”. Vâng! Chính xác là chiêu trò và “thuật dụ người” thì đúng hơn. Đơn cử cái cuốn Đắc Nhân Tâm là ông Dale Carnegie biến hóa từ “lòng thành” mà ra. Vậy mà giờ … Continue reading Nghệ thuật này, nghệ thuật nọ – Lục Phong (một bài viết mà mình rất thích)

Những câu nói đơn giản khiến bạn thức tỉnh mỗi khi muốn bỏ cuộc (trích từ ybox.vn)

.. 3. Đời người chỉ có 900 tháng thôi. … 6. Đừng chắp tay dâng thế giới cho người mà bạn khinh thường. 7. Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi không có tiền gửi ngân hàng. Tôi không dám kêu mệt, vì tôi còn chưa làm ra được thành tựu gì. Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi còn phải sống. Tôi có thể … Continue reading Những câu nói đơn giản khiến bạn thức tỉnh mỗi khi muốn bỏ cuộc (trích từ ybox.vn)